Atalanta 2Atalanta 3
image description

Chakra´s

 

CHAKRA’S

We zijn een cirkel in een cirkel….zonder begin of einde (Rick Hamouris, Welcome to Annwfin)

Het woord Chakra is Sanskriet en betekent wiel of schijf.

Chakra’s zijn centra van activiteit, draaikolken van energie, energiecentra in het etherische lichaam ( fijnstoffelijke lichaam) met behulp waarvan levensenergieen worden ontvangen, opgenomen, waargenomen, geassimileerd en overgedragen.

 Zij verbinden de verschillende geestelijke gebieden met het fysieke lichaam, via de zenuwcentra en de hormoonklieren en stralen als “ bollen van energie” vanuit het centrale zenuwstelsel naar alle kanten uit.

Al onze handelingen en inzichten vinden hun oorsprong in- en keren terug tot deze punten in onszelf, onze chakra’s. Zij vormen het brandpunt  van waaruit ons gecompliceerd geest/lichaamssysteem wordt gecoördineerd.

We bezitten allemaal 7 belangrijke chakra’s, die vanaf de onderkant van de ruggengraat tot de bovenkant van het hoofd verticaal gerangschikt liggen.

Als 7 niveaus van vibratie, vormen de chakra’s de mythische regenboogbrug, het verbindingskanaal tussen hemel en aarde, lichaam en geest, geest en materie, verleden en toekomst.

 

7 Hoofdbestuurders

Deze 7 hoofd”bestuurders” houden alles onder controle.

Zij fungeren als de voornaamste ontvangst- en verdeelstations van vitale energie.

Elk van de chakra’s correspondeert met een verschillende klier van het endocriene stelsel en beheerst bepaalde delen van het fysieke lichaam en gebieden van psychische en spirituele ontwikkeling. Ook heeft ieder chakra zijn eigen element en is verbonden met een zintuig, dat op zijn beurt weer in verband staat met het element.

Ook wordt geschreven dat de chakra’s met talloze andere zaken zouden overeenkomen, zoals speciale kristallen, geluiden, kleuren, geuren, gunas, lichaamsdelen, gevoelens, voedsel, zaadklanken, kruiden en planetaire invloeden. Je vindt ze in het schema hieronder.

Door deze te onderzoeken komen we dichter bij het begrip van de wezenlijke aard van de betreffende chakra.

Als we de letterlijke betekenis van het woord chakra nemen – schijf- en daaraan een moderne uitleg geven, kunnen we een chakra beschouwen als een psychische computerschijf die programma’s bevat over hoe we verschillende aspecten van ons leven aanpakken.

Deze computerschijven zijn aangesloten op de “hardware “ van ons stoffelijk lichaam,. Ze worden door het “ besturingssysteem “ van ons basisbewustzijn gelezen.

De onderste chakra bevat bv ons “overlevingsprogramma”, zoals welke voedingsgewoonten het best bij ons passen, wanneer we lichamelijke beweging of slaap nodig hebben en hoe we ons moeten verzorgen wanneer we ziek zijn. We noemen hem aardechakra.

We kunnen werken met de chakra’s om “virussen” uit de programma’s te krijgen en het hele systeem gesmeerd te laten lopen.

 

Trauma

Een fysiek of emotioneel trauma kan zich uiten in een gestoorde functie van een of meerdere chakra’s.

Door yoga-ademhalings-en andere technieken, meditatie en visualisatie kunnen wij onze chakra’s, dus ons leven, onze gezondheid beïnvloeden.

Bewustwording en werken met de chakra’s verhoogt en intensiveert het spiritueel bewustzijn.

 

Energiebanen

Alle grote chakra’s zijn als kralen aan de SUSHUMNA geregen. Dit is het centrale kanaal waardoor de levenskracht stroomt en het kanaal waardoor de Kundalini Shakti opkomt en neerdaalt.

De Sushumna loopt in een rechte verticale lijn door het midden van het lichaam.

Twee afzonderlijke kanalen die de yin –en yangenergie controleren, IDA en PINGALA, kronkelen zich in een achtvormig patroon om de chakra’s heen en lopen parallel aan de sushumna.

Ida vertegenwoordigt het vrouwelijke aspect, de maan en de innerlijke God Shiva.

Ida ligt links, heeft een relatie met de linkerneusvleugel en regelt het intuïtieve en emotionele deel van ons leven.

Pingala vertegenwoordigt het mannelijke aspect in onszelf, de zon en de innerlijke God Shakti.

Pingala ligt rechts, heeft een relatie met de rechterneusvleugel en regelt het creatieve en dynamische deel van ons leven.

Wanneer de energiestroom in deze kanalen in evenwicht is, zijn ook de beide hersenhelften in evenwicht.

De adem stroomt dan gelijkmatig door beide neusgaten.

 

Tijdens de retraite en vakantie week in Spanje leer ik jullie de speciale neus ademhaling waardoor je veel over je zelf te weten komt en een evenwicht tussen beide hersenhelften kunt bewerkstelligen.

 

Vibratiepatronen

Het algemeen vibratiepatroon van ons leven - onze handelingen, gedachten, emoties, eetgewoonten, vrienden, werk en omgeving – bepaalt de vibraties van onze chakra’s.

We kunnen verschillende chakra’s activeren door bewust het vibratieritme van ons leven te veranderen. Verandering in een van de categorieën brengt vaak “vanzelf” verandering in de andere teweeg.

Alles wat zich langzaam en in stilte voltrekt, stimuleert het 1e chakra.

Hogere snelheden stimuleren het 3e chakra.

Als we verder gaan moeten we beseffen dat we te maken krijgen met subtielere vibraties – door lichamelijk sneller te bewegen zullen de bovenste chakra’s niet opengaan. Maar door meditatie zal het brein wel de kans krijgen om ontvankelijk te worden voor “ hogere” vibraties.

 

Het functioneren van de chakra’s

Chakra’s kunnen goed functioneren en met elkaar in balans zijn. Ze kunnen echter ook te open of gesloten zijn, overactief of te weinig actief en allerlei stadia daartussenin.

Een energetisch gesloten of deficiënte chakra kan niet voldoende energie genereren of ontvangen op dat specifieke niveau en kent een chronische weerstand tegen bepaalde energieën- er gaat heel weinig energie door deze zenuwvezelbundel.

De programmering zit vast in een restrictief patroon, de chakra kan niets opnemen, dit betekent dat ook de soort activiteit van het chakra geblokkeerd wordt.

Meestal zijn er ook lichamelijke tekenen die op geblokkeerde chakra’s wijzen (gesloten chakra 2, bv problemen met relaties, blaasproblemen; gesloten chakra 3 bang in openbaar te spreken, maagzweer )

Een energetisch excessief werkende chakra wordt ook geblokkeerd, maar op een andere manier.

Een dergelijk chakra is als een te rommelig tafelblad dat zijn functie niet volledig kan vervullen.

Een excessieve chakra weet niet hoe ze los moet laten.

Ook hier zit de programmering vast in een restrictief patroon, maar dit keer kan innerlijke energie niet geuit worden, terwijl bij de deficiënte chakra energie van buiten niet binnengelaten kan worden.

Dit leidt tot samentrekking of ventilatie van energie op dat niveau, chronische fixatie op bv macht of sex of hamsteren van bezittingen of geld.

Een blokkade van een chakra heeft een directe uitwerking op de daarboven en daaronder gelegen chakra(s) en veroorzaakt een stremming in de centrale energiestroom die door het lichaam gaat.

 

Oorzaken van blokkades

(Jeugd)trauma’s, culturele en sociale conditionering, bekrompen opvattingen, uitputtende gewoonten, fysieke en geestelijke verwondingen, of zelfs “alleen maar “ gebrek aan aandacht, zijn factoren bij het ontstaan van blokkades.

Een kind dat zich emotioneel verwaarloosd voelt, sluit bv de emotionele 2e chakra af.

Het komt erop neer, sterk vereenvoudigd, dat pijn of spanning uit het verleden, ongeacht de bron ervan, het gezond functioneren van onze chakra’s in de weg staat.

Problemen in zelfvertrouwen, 3e chakra, kunnen bv verband houden met een blokkade in het communicatiecentrum, 5e chakra.

Het probleem kan ook in hartcentrum liggen, 3e chakra, en zich elders manifesteren door verdringing.

De chakra’s staan dus in voortdurende wisselwerking met elkaar en kunnen slechts theoretisch van elkaar worden gescheiden.

 

Pad van Manifestatie en Pad van Bevrijding

We kunnen onszelf als buizen beschouwen die aan beide uiteinden energie ontvangen en ontladen.

Gedachtenvormen die het bewustzijn binnenkomen banen zich een weg door de chakra’s naar beneden.

Op elk niveau wordt de gedachtenvorm specifieker en compacter.

Een idee wordt een beeld in de geest, wordt vervolgens in woorden gevat, in een handeling uitgedrukt, en levert uiteindelijk resultaat op.

Deze benedenwaartse stroom wordt het Pad van Manifestatie genoemd

Het pad vanaf de onderste chakra naar boven wordt het Pad van Bevrijding genoemd

Langs dit pad wordt "het aan vorm gebondene" geleidelijk uit de vorm bevrijd, om een groter bereik en grotere abstractie te omvatten.

Energie die in materie was opgeslagen wordt bevrijd.

Beide stromen moeten ontwikkeld worden om goed te kunnen functionen.Dit is mijn vaste overtuiging!

 

Chakra paren

Elk chakra is deel van een paar dat het vormt met het chakra dat ervoor of erna komt in het energiesysteem

Ook op grond van kleuren worden paren gevormd: rood en groen zijn complementaire kleuren: wortel en hartchakra vormen in het team een belangrijk paar

Ook oranje en blauw zijn complementair: sacrale en keelchakra zijn een paar, net als zonnevlecht en Ajna en kruinchakra

De energiestroom tussen wortel en kruin en vice versa maakt ook deze chakra’s tot een sleutelpaar. De Makarasa-de krokodil- is hiervoor excellent

Het kruinchakra is de zetel van de hogere wil, het maken van een verbinding met de hartchakra als zetel van ingeboren wijsheid is erg belangrijk voor onze evolutie.

 

Ontwikkelingsfases                                                                                                                                                                                                                              

Op bepaalde leeftijden ontwikkelen bepaalde chakra’s zich sterker en zijn ze speciaal werkzaam: chakra 1: 4 tot 9 maanden / chakra 2: 6 maanden tot 2 jaar/ chakra 3: 1,5 tot 3 jaar/ chakra 4: 3 tot 6 jaar/ chakra 5: 6 tot 10 jaar / chakra 6: 7 tot 12 jaar / chakra 7: 12 jaar en ouder

Als een kind in elke ontwikkelingsfase op de juiste manier tegemoet is gekomen in zijn behoeftes ontwikkelen de chakra’s zich normaal

Als je je op latere leeftijd realiseert dat er iets in je leven niet klopt, zal genezing van het/de juiste chakra (s) bijdragen aan het in orde brengen van je leven

Chakra’s kunnen net zoals spieren ontwikkeld, geheeld en in overeenstemming met je wensen en behoeften geherprogrammeerd worden.

Het is daarbij nuttig je te bedenken hoe je in de verschillende fases van je leven werd gesteund, welke moeilijkheden zich bv hebben voorgedaan.

 

Werken aan de chakra’s

Om chakra’s te deblokkeren moeten verschillende niveaus worden aangepakt zoals begrip van de dynamiek van de chakra, verband leggen met de persoonlijke geschiedenis, excessen en deficiënties aanpakken.

Ook lichamelijke oefeningen, meditatie, acupunctuur of drukpuntmassage, spirituele ontwikkeling in het algemeen hebben een verandering van het bewustzijn tot gevolg

Mindfulness Yoga en ademhalingstechnieken kunnen ook zeer behulpzaam zijn bij het “in orde brengen van de chakra’s. “

Tijdens onze reis door de 7 niveaus van bewustzijn kunnen we stap voor stap boven beperkingen, pijn, kortzichtigheid en lijden uitstijgen

Niet alleen volgens de oosterse filosofie, ook bv in “ een Cursus in Wonderen”, is pijn en lijden het gevolg van een onterechte identificatie met tijdelijke zaken, waardoor de absolute realiteit en de eeuwigheid aan onze blik worden onttrokken

Tijdens de retraite en vakantie week in Spanjezal ik bij de yoga, meditatie, bewuste ontspanning en ademhalingsoefeningen veel gebruik maken van mijn kennis over de chakra´s. In verband met de korte tijd dat jullie bij ons zijn, zal ik niet alles kunnen uitleggen ,hoewel ik jullie wel basiskennis over de chakra´s geef.

Ik hoop dat jullie wat aan dit artikel hebben!

Jessica Larive

 

Hieronder geef ik een schema dat je altijd kunt raadplegen. Daaronder geef ik, voor de doorzetters, nog een uitleg per chakra.

 

 

Mooladhara

Svadhisthana

Manipura

 

      1

           2

            3

Betekenis naam

Wortel, ondersteuning

Beminnelijkheid, je eigen woonplaats

Flonkerend juweel

Gunas

Tamas

Tamas

 

rajas

plaats

Perineum, halverwege tussen anus en geslachtsdelen

Onderbuik, hoogte schaambeen, baarmoeder

Plexus solaris, hoogte navel

element

Aarde

Water

Vuur

yogapad

hatha

tantra

karma

Psychologische functie

overleven

Verlangen, plezier, sexualiteit

wilskracht

Tot uitdrukking komend in

gronden

seksualiteit

Macht, zelfvertrouwen

gevoelstoestand

Stilte, vastberadenheid, stabiliteit

tranen

Vreugde, verdriet

Bij slecht functioneren

Dik zijn, aambeien, knieproblemen, verstopping, artritis, anorexia, angst

Frigiditeit, blaas-baarmoederproblemen stijfheid onderrug

Maagzweer, diabetes, hypoglycemie

Corresponde-rende lichaamsdelen

Benen, botten, dikke darm

Prostaat, baarmoeder, genitaliën, nieren, blaas

Spier-spijsverteringsstelsel

klieren

Bijnieren

 

Eierstokken

 

Alvleesklier, bijnieren

 

bladeren

4

6

10

voedsel

Proteïnen, vlees

dranken

meelspijzen

Corresponderen-de werkwoorden

Ik heb

Ik voel

Ik kan

zaadklank

lam

vam

ram

kleur

rood

oranje

geel

dier

Olifant met 7 slurven

krokodil

ram

metaal

lood

tin

ijzer

energievorm

vast

 

vloeibaar

 

plasma

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

Anahata

Vishuddhi

Ajna

Sahasrara Padma

 

 

      4

      5

          6

       7

 

Betekenis naam

Ontwarren, fris, schoon

 

Zuivering van tegenstellingen

Waarnemen

Duizendvorm

 

Gunas

Rajas of Sattva

Raja

Sattva

Sattva

 

plaats

Hart-keel, achter borstbeen

Keel

Tussen werkbrauwen

Kruin

 

element

Lucht

Ether of ruimte

Licht

Denken

 

yogapad

bhakti

mantra

yantra

jnana

 

Psychologische functie

liefde

communicatie

intuitie

Inzicht en kennis, anorexia, angst

 

Tot uitdrukking komend in

evenwicht

creativiteit

Verbeelding, intuitie

kennis

 

 

 

gevoelstoestand

compassie

verbondenheid

Dromen

gelukzaligheid

 

Bij slecht functioneren

Astma, hoge bloeddruk

Griep, nekpijn, opname negativiteit omgeving

Hoofdpijn, nachtmerries, blindheid

Vervreemding, verwarring, depressie

 

 

Corresponderen-de lichaamsdelen

Longen, hart, armen

Keel, oren, armen, hart

ogen

Centraal zenuwstelsel, hersenschors

 

klieren

Thymusklier

 

Schildklier, hypothalamus

 

Pijnappelklier

 

Hypofyse

 

bladeren

12

16

2

1000

 

voedsel

groenten

fruit

drugs

vasten

 

Corresponderende werkwoorden

Ik bemin

Ik spreek

Ik zie

ik weet

 

zaadklank

Sam, yam

ham

Ohm

  -

 

kleur

groen

lichtblauw

indigo

violet

 

dier

hert

witte olifant

 

 

 

metaal

koper

kwik

zilver

goud

 

energievorm

gas

 

trilling

 

voorstelling

informatie

 

 

 

 

Chakra 1, Mooladhara of wortelchakra

Aarde, wortels, gronden, overleven, lichaam, materie, begin

De Mooladhara is het fundament van ons hele systeem, is de bouwsteen waarop alle andere chakra’s berusten, manifestatie van bewustzijn in zijn laagste vorm –vast en tastbaar

Het uit zich in de behoefte van ons lichaam te overleven en gezond te blijven, in de behoefte van onze geest om zich aan beperkingen en discipline te onderwerpen

Muladhara betekent wortel, de grote beenzenuw functioneert zo’n beetje als de wortel van het zenuwstelsel

Hierdoor treedt ons centrale zenuwstelsel in wisselwerking met de aarde en kunnen we met de zwaartekracht omgaan, die ons met onze planeet en het materiële bestaan verbindt

Als we dit chakra niet in evenwicht brengen zullen we groeien zonder wortels en zal niets in ons leven een duurzaam karakter hebben

De demon van de 1e chakra is angst, door te werken met dit chakra kunnen we leren geen angst te hebben

Er wordt wel “ neergekeken “ op 1e chakra, mijns inziens onterecht

GRONDEN is immers zeer belangrijk voor stabiliteit, het geeft de kans in het hier en nu aanwezig te zijn en ons verbonden te voelen met de vitale energie van de aarde

Tegenwoordig zijn maar weinig mensen van nature gegrond, velen voelen zich daarom geïsoleerd, gefragmenteerd en op zichzelf teruggeworpen

Oefeningen voor openen 1e chakra

Tadasana

Liggend knie tegen borst

Brug 

Hond

Sprinkhaan en halve sprinkhaan

Hoofd op knie

Halve wervelkolomdraaiing

Driehoekshoudingen

Krijger

Boog

Kindhouding

Staande ruggengraat af –en oprollen

Hielen bonzen, hurkzit

Buikademhaling

 

Chakra 2, Svadisthana of sacrale chakra

Water, verandering, polariteiten, beweging, plezier, emoties, seksualiteit

Bewustzijn op niveau 2 verruimt zich van een gevoel van eenheid met de aarde, het stille, onbeweeglijke, stevige, dichte van chakra 1 tot het besef van verschil, gebaseerd op de dans van de polariteiten, net als de I TJING

Dit boek uit de Chinese filosofie “ de I TJING”, het boek der veranderingen, is gebaseerd op het idee van een voortdurende wisselwerking van 2 polaire krachten, yin en yang

Zij vertegenwoordigen resp. het vrouwelijke en het mannelijke principe, aarde en hemel, het ontvangende en het scheppende

De soliditeit van de aarde is het vertrekpunt en als we vandaaruit omhoog bewegen naar het hogere bewustzijn hebben we beweging nodig om dit proces op gang te brengen: de essentie van chakra 2

Door met dit chakra te werken kunnen we leren gehechtheden en angst los te laten

 

Oefeningen voor openen 2e chakra

Hebben betrekking op openen van heupen en onderbuik zoals heupwiegen op rug, benen openen bij rugligging, heupcirkels, lopen vanuit de heupen, zittend benen spreiden,

Driehoekshoudingen

Sprinkhaan

Groet aan de maan

Krijger

Via hurkzit naar staan

De hond,

Knielende kat

Liefdevolle aandacht voor jezelf, zwemmen, baden, watermeditaties

 

Chakra 3, Manipura of zonnevlechtchakra

 

Vuur, kracht, autonomie, wil, energie, technologie, transformatie, eigenwaarde

“ en het wiel brandt”

Als we het 1e bewustzijnsniveau- stevigheid, stabiliteit, vorm- en het 2e – verschil, verandering, beweging- met elkaar kunnen verbinden, ontdekken we dat ze samen een 3e en unieke bestaanstoestand in het leven roepen:.energie

Op psychologisch vlak gaat het hier om de vonk van enthousiasme die onze kracht en wil ontsteekt, dit is ons 3e chakra

Aarde en water zijn passief, ze stromen omlaag, onderworpen aan de zwaartekracht

Vuur echter beweegt zich omhoog, vernietigt vormen

Als we door alle chakra’s omhoog willen reizen, zal het vuur van onze wil deze beweging in gang moeten zetten, zodat we ons van oude patronen kunnen ontdoen en nieuwe gedragsvormen ontwikkelen

De taak van het 3e chakra is het overwinnen van inertie en het je bewust worden dat je zelf de keuzes maakt en geen slachtoffer bent

Je leert je eigen ware wil te herkennen, in plaats van “ ik moet de keuken opruimen” wordt het “ ik kies er zelf voor omdat ik van een opgeruimde keuken houd” en, veel verdergaand ” ben ik wel eerlijk tegenover mezelf, durf ik hier iets aan te doen”

Door te werken met dit chakra kunnen we leren keuzes te maken om te komen tot de ware aard van ons bestaan

Oefeningen om zonnevlechtchakra te openen

Het wiel

 

Chakra 4, Anahata of hartchakra

Liefde, lucht, adem, evenwicht, relaties, affiniteit, eenheid, genezing

“als alle knopen van het hart ontward zijn, wordt zelfs hier, in deze menselijke vorm, een sterveling onsterfelijk. Dit is het wat alle geschriften leren”, Katha Upanishad

Nu we het vuur van onze wil hebben doe ontbranden, kunnen we ons vuur een beetje rust gunnen

We verlaten de actieve, vurige plexus solaris en komen in een nieuwe, heel andere wereld terecht, in de veel ijlere wereld van de geest

We worden nu opgenomen in een groter patroon, overstijgen ons ego, we hebben het centrum van het chakrasysteem bereikt

Boven bevindt zich onze abstracte geest, de mentale sfeer, en onder bevinden zich onze “ wereldse “ chakra’s

Het is de taak van chakra 4 om lichaam en geest te integreren en met elkaar in balans te brengen

Het hartchakra is het centrum van liefde, niet een objectgebonden liefde als in chakra 2

Deze liefde wordt van binnen ervaren als een zijnstoestand, het leven wordt vreugdevol geaccepteerd zoals het is.

Hoe meer we ons hartchakra afsluiten, uit angst te worden afgewezen bv, hoe meer de doorstroming van energie door alle chakra’s wordt beperkt, de energiestroom van- en naar de buitenwereld wordt beperkt en de doorstroming tussen bovenste en onderste chakra’s, waardoor geest en lichaam van elkaar vervreemden

Door met dit chakra te werken kunnen we leren te leven in harmonie, gulheid en mededogen en leren jaloezie en egoïsme los te laten

Oefeningen om hartchakra te openen

EBR 3

EBR 10

Rekoefeningen boven en achter je hoofd

Het koeiengezicht

Zetel van mededogen

Zetel van het hart

Barmhartigheidhouding

Ademhalingstechnieken

Vele Pranayamatechnieken kunnen worden gebruikt: de diepe yoga-ademhaling, afwisselende neusademhaling, bandha’s

De cobra, de vis, armcirkels, de adelaar, de brug

De zonnegroet

 

Chakra 5, Vishuddhi of keelchakra

Ether, ruimte, geluid, vibratie, communicatie, mantra’s, telepathie

Communicatie is het levende hart dat alle dingen met elkaar verbindt, van de DNA-cellen tot en met het gesproken en geschreven woord, het is het middel waardoor het bewustzijn zich kan uitstrekken van de ene plaats naar de andere

Chakra 5 is het bewustzijnsgebied dat communicatie controleert, schept, doorgeeft en ontvangt, zowel op innerlijk als op intermenselijk vlak

Nu we nog meer omhooggaan, raken we weer een stap verder verwijderd van de fysieke wereld, onze grenzen worden steeds vager

Woorden zijn voor het bewustzijn gereedschap waarmee het de wereld en ook zichzelf kan ordenen en organiseren, daarom speelt chakra 5 een belangrijke rol bij de overgang van de ene dimensie naar de andere

Dit chakra kan alleen worden geopend met succes als het lichaam een bepaalde graad van zuiverheid heeft bereikt

Ons bewustzijn wordt ontvankelijk voor het subtiele veld van vibraties dat ook wel de etherische sfeer wordt genoemd

We reageren bv soms sterker op de klank van een stem dan op wat er feitelijk wordt gezegd

Door met dit chakra te werken kunnen we leren met liefde te communiceren, het speelt een vitale rol in onze bewustwording van ons hoogste kunnen als mens

Oefeningen om keelchakra te openen

Losmaken van de nek, schouderstand, ploeg, vis

Klankmeditatie

Tijger

Boog

Vis

 

Chakra 6, Ajna chakra, derde oog

 

Licht, kleur. Intuitie, visualisatie, verbeeldingskracht, helder kindsheid

“ om te kunnen zien, moet je uit het middelpunt van het beeld verdwijnen

 

Chakra 6 is het centrum van de waarneming,

Bij het binnengaan van dit chakra komen de 2 elkaar doorkruisende nadi’s Ida en Pingala samen in de Sushumna, waardoor de elektrische polariteit die aan beide kanten van de onderste chakra’s bestaat, wordt opgeheven.

De essentie en taak van chakra 6 is de duisternis net zo te leren accepteren als het licht, zodat we in staat zijn om zonder vooroordelen het enorme gebied van visuele informatie waar te nemen, als het Ajnabewustzijn is gewekt, vloeit ons individualiteitsbewustzijn over in kosmisch bewustzijn

Als we uitstijgen boven onze vooroordelen over hoe dingen zouden moeten zijn, beginnen we de dingen te zien zoals ze zijn.

Als we in staat zijn verder te kijken dan de beperkingen van of/of, openen zich oneindige mogelijkheden.

De belangrijkste eigenschap van het bewustzijn op het niveau van chakra 6 is het vermogen om buitenzintuiglijk waar te nemen, dat wil zeggen het waarnemen van informatie in een niet-materiële sfeer en het vermogen om deze waarnemingen bewust te gebruiken

“Helder zien” is kijken in ruimtes die helder zijn, is kijken naar energievelden, niet naar objecten

 

Oefeningen om Ajna chakra re openen

(beweging)meditatie

Heer van de dans

 

Chakra 7, Sahashara Padma of kruinchakra

Bewustzijn, denken, weten, inzicht, transcendentie, meditatie

“ als het bewustzijn bevrijd wordt van de duizenden mentale, vitale en fysieke vibratievormen waarin het ligt opgesloten, ontstaat er vreugde” Sri Aurobindo

 

We zijn aan het eind van de reis gekomen en klimmen omhoog naar de duizendbladige lotus die zich in de buurt van de kruin bevindt

Het is het centrum van kosmisch bewustzijn dat ons verbindt met de goddelijke intelligentie en de bron van alle manifestatie

Als het uiteindelijk doel is bereikt, onze hoogste visie, is het de plek van opperste bevrijding, het is de essentie die in elk van ons woont

Als we dit niveau bereiken is ons nietig zaadje van de aarde omhooggeklommen via de elementen aarde, water, vuur, lucht, geluid en licht, steeds meer lerend, om uiteindelijk met de hemelse energieën te versmelten

In de yogafilosofie wordt dit chakra beschouwd als de zetel van verlichting, als het centrum en de bron van het bewustzijn zelf

 

Er bestaat geen betere activiteit voor de ontwikkeling van het 7e chakra dan meditatie

o begenadigde, bid dat je hoofd een lege schelp moge worden, waarin je geest zich wentelt in een eindeloze spiraal “ oud Sanskrietgezegde

 

SLOT

Als we de top van de spirituele reis hebben bereikt, is onze reis nog niet voltooid...

De volgende uitdaging is weer af te dalen en de nieuw verworven inzichten toe te passen in het dagelijks leven!

 

Gebruikte literatuur

Chakra werkboek door Anodea Judith

Chakra’s en hoger bewustzijn door Hiroshi  Motoyama

Handboek Dru-yoga opleiding

Reis door de chakra’s, een oefenboek door Anodea Judith en Selene Vega

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAKRA’S

 

We zijn een cirkel in een cirkel….zonder begin of einde (Rick Hamouris, Welcome to Annwfin)

 

Het woord Chakra is Sanskriet en betekent wiel of schijf.

Chakra’s zijn centra van activiteit, draaikolken van energie, energiecentra in het etherische lichaam ( fijnstoffelijke lichaam) met behulp waarvan levensenergieen worden ontvangen, opgenomen, waargenomen, geassimileerd en overgedragen.

 

Zij verbinden de verschillende geestelijke gebieden met het fysieke lichaam, via de zenuwcentra en de hormoonklieren en stralen als “ bollen van energie” vanuit het centrale zenuwstelsel naar alle kanten uit.

 

Al onze handelingen en inzichten vinden hun oorsprong in en keren terug tot deze punten in onszelf, onze chakra’s, die het brandpunt vormen van waaruit ons gecompliceerd geest/lichaamssysteem wordt gecoördineerd.

 

We bezitten allemaal 7 belangrijke chakra’s, die vanaf de onderkant van de ruggengraat tot de bovenkant van het hoofd verticaal gerangschikt liggen.

 

Als 7 niveaus van vibratie, vormen de chakra’s de mythische regenboogbrug, het verbindingskanaal tussen hemel en aarde, lichaam en geest, geest en materie, verleden en toekomst.

 

Deze 7 hoofd”bestuurders” houden alles onder controle.

Zij fungeren als de voornaamste ontvangst- en verdeelstations van vitale energie.

Elk van de chakra’s correspondeert met een verschillende klier van het endocriene stelsel en beheerst bepaalde delen van het fysieke lichaam en gebieden van psychische en spirituele ontwikkeling. Ook heeft ieder chakra zijn eigen element en is verbonden met een zintuig, dat op zijn beurt weer in verband staat met het element.

 

Ook wordt geschreven dat de chakra’s met talloze andere zaken zouden overeenkomen, zoals speciale kristallen, geluiden, kleuren, geuren, gunas, lichaamsdelen, gevoelens, voedsel, zaadklanken, kruiden en planetaire invloeden.

Door deze te onderzoeken komen we dichter bij het begrip van de wezenlijke aard van de betreffende chakra.

 

Als we de letterlijke betekenis van het woord chakra nemen – schijf- en daaraan een moderne uitleg geven, kunnen we een chakra beschouwen als een psychische computerschijf die programma’s bevat over hoe we verschillende aspecten van ons leven aanpakken.

Deze computerschijven zijn aangesloten op de “hardware “ van ons stoffelijk lichaam, en worden door het “ besturingssysteem “ van ons basisbewustzijn gelezen.

De onderste chakra bevat bv ons “overlevingsprogramma”, zoals welke voedingsgewoonten het best bij ons passen, wanneer we lichamelijke beweging of slaap nodig hebben en hoe we ons moeten verzorgen wanneer we ziek zijn.

We kunnen werken met de chakra’s om “virussen” uit de programma’s te krijgen en het hele systeem gesmeerd te laten lopen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer de chakra’s onderling goed met elkaar in balans zijn, kent men een goede fysieke en geestelijke gezondheid

Een fysiek of emotioneel trauma kan zich uiten in een gestoorde functie van een of meerdere chakra’s.

Door yoga-ademhalings-en andere technieken, meditatie, visualisatie kunnen wij onze chakra’s, dus ons leven, onze gezondheid beïnvloeden.

Bewustwording en werken met de chakra’s verhoogt en intensiveert het spiritueel bewustzijn.

 

Energiebanen

Alle grote chakra’s zijn als kralen aan de SUSHUMNA geregen, dit is het centrale kanaal waardoor de levenskracht stroomt en het kanaal waardoor de Kundalini Shakti opkomt en neerdaalt.

De Sushumna loopt in een rechte verticale lijn door het midden van het lichaam.

 

Twee afzonderlijke kanalen die de yin –en yangenergie controleren, IDA en PINGALA, kronkelen zich in een achtvormig patroon om de chakra’s heen en lopen parallel aan de sushumna.

Ida vertegenwoordigt het vrouwelijke aspect, de maan en de innerlijke God Shiva.

Ida ligt links, heeft een relatie met de linkerneusvleugel en regelt het intuïtieve en emotionele deel van ons leven.

Pingala vertegenwoordigt het mannelijke aspect in onszelf, de zon en de innerlijke God Shakti.

Pingala ligt rechts, heeft een relatie met de rechterneusvleugel en regelt het creatieve en dynamische deel van ons leven.

 

Wanneer de energiestroom in deze kanalen in evenwicht is, zijn ook de beide hersenhelften in evenwicht.

De adem stroomt dan gelijkmatig door beide neusgaten.

 

Tijdens de retraite en vakantie week op Atalanta leer ik de gasten de speciale neus ademhaling waardoor je veel over je zelf te weten komt en een evenwicht tussen beide hersenhelften kunt bewerkstelligen.

 

 

Vibratiepatronen

Het algemeen vibratiepatroon van ons leven - onze handelingen, gedachten, emoties, eetgewoonten, vrienden, werk en omgeving – bepaalt de vibraties van onze chakra’s.

We kunnen verschillende chakra’s activeren door bewust het vibratieritme van ons leven te veranderen, verandering in een van de categorieën brengen vaak “vanzelf” veranderingen in de andere teweeg.

Alles wat zich langzaam en in stilte voltrekt, stimuleert het 1e chakra.

Hogere snelheden stimuleren het 3e chakra.

Als we verder gaan moeten we beseffen dat we te maken krijgen met subtielere vibraties – door lichamelijk sneller te bewegen zullen de bovenste chakra’s niet opengaan, maar door meditatie zal het brein wel de kans krijgen om ontvankelijk te worden voor “ hogere” vibraties.

 

 

Het functioneren van de chakra’s

Chakra’s kunnen goed functioneren en met elkaar in balans zijn, kunnen echter ook

te open of gesloten zijn, overactief of te weinig actief en allerlei stadia daartussenin.

 

Een energetisch gesloten of deficiënte chakra kan niet voldoende energie genereren of ontvangen op dat specifieke niveau en kent een chronische weerstand tegen bepaalde energieën- er gaat heel weinig energie door deze zenuwvezelbundel.

De programmering zit vast in een restrictief patroon, de chakra kan niets opnemen, dit betekent dat ook de soort activiteit van het chakra geblokkeerd wordt.

Meestal zijn er ook lichamelijke tekenen die op geblokkeerde chakra’s wijzen (gesloten chakra 2, bv problemen met relaties, blaasproblemen; gesloten chakra 3 bang in openbaar te spreken, maagzweer )

 

Een energetisch excessief werkende chakra wordt ook geblokkeerd, maar op een andere manier.

Een dergelijk chakra is als een te rommelig tafelblad dat zijn functie niet volledig kan vervullen.

Een excessieve chakra weet niet hoe ze los moet laten.

Ook hier zit de programmering vast in een restrictief patroon, maar dit keer kan innerlijke energie niet geuit worden, terwijl bij de deficiënte chakra energie van buiten niet binnengelaten kan worden.

Dit leidt tot samentrekking of ventilatie van energie op dat niveau, chronische fixatie op bv macht of sex of hamsteren van bezittingen of geld.

 

Een blokkade van een chakra heeft een directe uitwerking op de daarboven en daaronder gelegen chakra(s) en veroorzaakt een stremming in de centrale energiestroom die door het lichaam

Dit vinden onze gasten van Atalanta

De coaching heeft me dichter bij mezelf gebracht. En de dagen erna pasten als een jas. Mooie verhalen, nieuwe inzichten, werken met elkaar, de heerlijke yoga en niet te vergeten jouw passie en heerlijk doorleefde lach. Dit heerlijke warme gevoel neem ik mee terug naar Hengelo,ik ben een "nieuw" mens,
Gehra uit Hengelo.
Van licht naar zwaar voor wat betreft het lijf. Eigen schuld, ik schepte minstens twee maal op... Van donker naar licht voor wat betreft de geest.Veel eye openers waarmee ik thuis aan de slag kan gaan. Ik zal het overal rondvertellen wat een prima week het was.
Ilma uit Haarlem
Dank zij alles wat je (ons) mij deze week hebt gegeven (liefde, gevoel, wijsheid) is de wijsheid die ik nodig had, aangekomen. Het gaat mij zeker helpen in het leven en te weten waar ik wil zijn en hoe!.
Bernadette uit Wouwse Plantage
" Wat ben ik een bofkont!Wat heb ik gelachen met de groep! Ik heb de taxichauffeur leren kennen en geaccepteerd. Ik ben dankbaar. Soso Lobi",
Irene uit Zoeterwoude
Deze mooie week is niet in woorden te vatten.
Kyra uit Deventer
Dankbaar dat ik hier heb mogen zijn!,
Mirel uit Huizen.
In alle opzichten een bijzondere reis; die ik heb mogen beleven met een groep bijzondere mensen!Veel nieuwe inzichten, al ging dat soms met horten en stoten.De mooie omgeving, de uitstapjes, de heerlijke maaltijden en de onvermoeibare zorgzaamheid van het hele team maakte het plaatje helemaal compleet!
Evelyn uit Sassenheim.
Het was gewoonweg geweldig, echt fantastisch, ik ben blij jullie te hebben gevonden, een aanrader voor iedereen.
Vlaamse Mia uit Brussel
Je bent een prachtige heldere spiegel waarin zowel mijn innerlijke kind als mijn volwassen vrouw zich helder in kunnen herkennen.
Mabel uit Badhoevedorp
Het leven wordt een feest als je in Atalanta bent geweest! Jessica, dank je dat je mijn gids was deze week. Nanette, Mieke, Ina en alle anderen, zonder jullie kan Jessica niet zijn!.
Anneke uit Den Haag
Lees meer verhalen en ervaringen!
wil jij de kwaliteit
van je leven verbeteren
en meer uit je leven halen?
  • Plus
  • Happinez
  • Tijdschrift voor Yoga
  • Sante magazine
  • Yoga Magazine
  • Trouw
  • AD